Neerwaastenstraat 3 8902 Hollebeke directie@gvbdeschatkist.be 057 20 76 72

  1. We willen een optimale ontplooiing en ontwikkeling voor elk kind rekening houdend met de verschillen van elk kind.
  2. De leerlingen worden op het meedraaien in de maatschappij voorbereid. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, hun mening durven zeggen op een beleefde manier, verschillende taken aandurven, creativiteit, … zijn hier pijlers in.
  3. De doorstroming door middel van afspraken over de klassen heen is een basis. Stimuleren van ideeën en talenten en leren leren zijn voor ons het belangrijkst.
  4. Als leidraad van onze school gebruiken we degelijke handleidingen die de leerplannen van het katholiek onderwijs ondersteunen.

Scholen Ieper Rand & Heuvelland